Vad skulle du vilja lära dig?

Vad skulle du vilja lära dig?

Alla går vi omkring och bär på drömmar av olika slag. Det handlar om saker vi vill hinna med i livet, saker vi önskar lära oss, mål vi vill uppnå och utmaningar som vi vill ta oss an. Inte nödvändigtvis den typ av saker som vi placerar på listor som vi kallar för “bucket lists”, sånt som att hoppa bungy-jump, klättra upp för höga berg eller dyka i ett korallrev. Här handlar det mer om vardagliga och yrkesmässiga mål. Här följer en lista på de vanligaste sakerna folk vill lära sig eller bli bättre på. Känner du igen dig?

 

1. Hälsa och fitness

Högst upp på listan över sådant som människor överlag vill lära sig och bli bättre på finns den egna kroppen och hälsan. Det kan vara svårt att upprätthålla regelbunden träning eller att kontinuerligt äta nyttigt. Av allt som vi vill bli bättre på framstår den egna formen och hälsan som ett ständigt pågående projekt. Kanske vore det ibland bättre om vi bara kopplade av och accepterade oss själva för dem vi är.

2. Hitta meningen med livet

Visst, att lära sig vad meningen med livet är kanske inte framstår som särskilt vardagligt vid en första anblick men skenet bedrar. Om meningen med livet inte åtminstone i någon mån skulle finnas i vår vardag, vart finns den i sådana fall?

3. Lära sig nya saker för att uppnå succé i yrkeslivet

Det här är en ganska bred kategori som innefattar allt från sådant som går att lära sig helt på egen hand till formella utbildningar. Det kan också röra sig om att finna alternativa sätt att driva ett företag på. Till exempel genom att sälja fakturor eller ta företagslån genom en aktör som Capcito eller liknande. Att förbättra sin position i yrkeslivet behöver inte kräva några långa utbildningar, det kan räcka med en kortare kurs som ger dig precis den där spetskompetensen du saknar. Med små medel kan du hitta en väg både till bättre lön och kanske en befordran.

4. Teckna/måla eller spela musikinstrument

I jämförelse med punkterna ovan verkar det kanske lite trivialt att många vill lära sig teckna, måla eller spela ett musikinstrument. Faktum är dock att många kommer på sig själva med att vilja lära sig att uttrycka sig kreativt senare i livet. Många är de som nästintill blev tvingade att, exempelvis, lära sig spela ett musikinstrument när de var barn och upplevde det som jobbigt. Få saker känns lika viktiga och bra senare i livet. Det är en kliché, men det är faktiskt aldrig försent att lära sig spela i princip vad som helst. Det är heller aldrig försent att bli bättre på att rita eller måla.