Skapa bättre blogginlägg

Skapa bättre blogginlägg

Innehållet på bloggen är det viktigaste för att den ska få läsare. Det gäller att producera innehåll som ger läsaren ett mervärde. För att finslipa innehållet är det en god idé att fråga läsarna om vad de vill ha mer av. Att skapa en undersökning med hjälp av enkätverktyg är en lysande idé.

Finslipa bloggens innehåll med en enkät

Med ett enkätverktyg kan du på ett enkelt sätt ta reda vad målgruppen efterfrågar mer av. Det är möjligt med ett enkätverktyg att designa din egen enkät eller använda en färdig mall. Med ett enkätverktyg är det enkelt oavsett målgrupp och syfte att skapa de enkäter du önskar. När du har en snygg enkät med bra frågor kan du lägga ut den på bloggen och be dina läsare att svara på den. Du kan även skicka ut enkäten till dina trognaste besökare om du har en mejllista. Försök att få så många som möjligt att svara på enkäten. Ju fler svar du får desto mer nyttig information får du.

Innehållet bör ha en röd tråd

Att skriva texter är svårt och kan vara tidskrävande. Men det viktigaste med en text är innehållet och inte hur lång den är. En för lång text kan dock få en läsare att tappa intresset och då riskerar du att förlora den läsaren. Att skriva personliga texter med en röd tråd är eftersträvansvärt. Det är större chans att du fångar läsaren och denne vill läsa mer.

Styckeindelningar gör texten luftig

En text ska helst ha styckeindelning för att den ska vara enkel att läsa. Det är lätt för en läsare att tappa bort sig i en text som inte har några styckeindelningar. Styckeindelningar gör även texten luftigare. Det är läsarna som gör din blogg lyckad. Därför är det viktigt att värna om dem och skriva intressanta och välskrivna blogginlägg.

Rubriker lockar läsaren

Rubriken är viktig för en text. Den kan vara avgörande för om en läsare börjar läsa eller inte. Använd en rubrik som texten kan leva upp till. Rubriken ska ha en koppling till innehållet. En kort rubrik är det bästa. Du har omkring 20 sekunder på dig att fånga en läsares uppmärksamhet. Därav blir underrubrikerna också relevanta och betydelsefulla. Att ha struktur på innehållet är a och o. Texten bör ha ett flyt som för läsaren framåt. Det är även viktigt att välja dina ord väl. Använd ett språk som är tilltalande för målgruppen.