4 sätt att hantera stress över din ekonomi

4 sätt att hantera stress över din ekonomi

Vi är många som någon gång i livet stött på situationer där ekonomin inte riktigt går ihop. Det kan handla om lägen där kostnader uppstått som vi omöjligt kunde förutse eller att vi helt enkelt bara missade någonting – lätt hänt, inte minst om du har en vardag med många lösa trådar att hålla i. Det är i de lägena lätt att känna sig överväldigad och drabbas av vad som kallas för “ekonomisk stress”, en känsla av hopplöshet som lätt kan göra din situation värre. Här följer därför några knep och bra idéer att ha i åtanke som kan göra det lättare för dig.

1. Gör upp en plan

Att planera och få grepp om din ekonomiska situation är förmodligen den bästa stressreducerande åtgärden du kan ta dig för om du upplever ekonomisk stress. Men att göra det är något som många upplever som enormt svårt. Här finns egentligen inte några genvägar. Att konfrontera dina ekonomiska svårigheter kan visserligen öka stressen markant på kort sikt men är helt oundgängligt för att förbättra din situation långsiktigt. Se till att ordna upp de mest akuta betalningarna, möjligheten finns till och med till att du kan ta lån med betalningsanmärkning.

2. Var observant på hur du hanterar ekonomisk stress

Stress, oavsett vad som orsakar den, har ofta en tendens att leda människor in i dåliga beteenden. Det kan handla om att börja dricka mer, röka och tröstäta. Var uppmärksam på dina mönster här, för det kan nämligen vara så att de här stressbeteendena är del av en negativ spiral som i sin tur ger upphov till ökad ekonomisk stress. Om något av detta stämmer in på dig bör du överväga att skaffa hjälp.

3. Se möjligheterna

Punkt tre hänger samman med punkt 1 (och kan kanske därför också i värsta fall upplevas som överväldigande). Ta din situation i beaktande och tänk över hur du hamnade där. Var inte dömande eller hård mot dig själv – målet är inte att bli en perfekt människa. Kanske finns det möjligheter för dig att vidareutbildas vilket i sin tur kan förbättra din ekonomiska situation? Kanske kan du börja löpträna istället för att gå till gymmet flera dagar i veckan och på så sätt både dra ner dina kostnader och samtidigt hitta en ny träningsform?

4. Prata om pengar

Det är väldigt vanligt att människor i relationer upplever stress kring ekonomin. Överraskande nog är det dessutom relativt ovanligt att par pratar om pengar – och det är ändå med en partner som man förment ska kunna tala om allt med. Ett bra tips både för att förebygga och lindra stress är att man sträcker ut en hand till sin omgivning för att få både stöd och råd.