DAGENS LEDARE

DAGENS LEDARE

 

Det finns så många viktiga frågor för dagens ledare. Dels så måste man vara medveten om hur globaliseringen påverkar våra organisationer som vi jobbar i. Det finns även andra externa faktorer som påverkar. Men det är även viktigt att vara medveten om det som pågår intern i organisationen. Det pratas mycket om ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Då gäller det att vara medveten om
hur man attraherar och behåller önskvärda medarbetare. En intressant fråga att ställa sig är vad som motiverar nästkommande generationer att arbeta? Då vi lever tryggt i Sverige gäller det att hitta vad det är som motiverar unga människor att arbeta, är det fortfarande lön? Man behöver även analysera vad det är för kompetens som vi behöver i framtiden? Ha en tydlig bild av vilka förutsättningar man har att vänta sig och vilken kunskap och kompetens som ska bära organisationen framåt. Är det möjligt att rikta sig mot rätt målgrupp för att rekrytera morgondagens medarbetare?

När man jobbar med dessa frågor så är det bra att ha något att stå på. Själv gick
jag en chefsutbildning 
här. Den har gett mig otroligt mycket verktyg för att kunna hantera dessa frågor. Jag har ett mer medvetet och analytiskt förhållningssätt nu än tidigare. Alla har vi olika personligheter och karaktärsdrag och det är viktigt att konstant utveckla dessa. Det kan vara att plocka fram mer av ens förmågor, men det kan också handla om att minska oönskat beteende. Jag menar då i arbetssammanhang. För att vara lite filosofisk så skulle jag vilja säga att den dagen man tror att man är fullärd tror jag man har ett problem. För enligt mig är det ett omöjligt scenario. Det går aldrig att bli fullärd. Speciellt tror jag det är viktigt att inse detta när man har viktiga roller som ledare, förebild eller jobbar inom kunskapsbaserade yrken.